SİNÜZİT ve SİNÜZİT AMELİYATI

SİNÜZİT ve SİNÜZİT AMELİYATI

Burun boşluğunun etrafında yerleşen burun boşluğu ile bağlantılı hava odacıklarına sinüs (paranazal sinüs) denir. Sinüsleri döşeyen dokunun enfeksiyonuna sinüzit denir. 

Sinüzit belirti ve bulguları 4 hafta içinde düzeliyor ise akut sinüzit, tedaviye rağmen 12 haftadan uzun sürüyorsa kronik sinüzit denir. Sinüzit bulgu ve belirtiler tamamen düzelmesine rağmen sık tekrar ediyorsa rekürren (tekrarlayan) sinüzit olarak sınıflandırılır.