Op. Dr. Güzin Akkuzu | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Ataşehir KBB Uzmanı : Op. Dr. Güzin Akkuzu

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hatice Güzin Akkuzu

Doğum Tarihi: 22/05/1973

Medeni Durum: Evli, bir çocuk annesi

Ünvanı: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Öğrenim Durumu:

1979-1984 İhsaniye İlkokulu, Konya

1984-1991 Konya Anadolu Lisesi, Konya

1991-1998 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Mezuniyet Sonrası Eğitimi :

1999 - 2003 Uzmanlık Eğitimi, Başkent Üniversitesi KBB Anabilim Dalı

Uzmanlık Tezi:

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo ve Meniere Hastalığında Uyarılmış Vestibüler Miyojenik

Potansiyeller (26 Haziran 2003)

İş Tecrübesi:

2003-2006 Başkent Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Uzman Doktor

2006-2007 Başkent Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi

2007 Başkent Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor

2007 - 2020: Acıbadem Sağlık Grubu Uzman Doktor

Ağustos 2020: özel muayenehane

İlgi Alanları:

Rinoloji (burun deviasyon ve konka ameliyatları, endoskopik sinüs cerrahisi,rinoplasti)

Nörootoloji (ENG, VEMP, ERA laboratuar testlerinin yorumlanması, vestibüler rehabilitasyon)

Çocuk KBB Hastalıkları

Yabancı Dil: İngilizce

 

Üyesi Olduğu Dernekler:

Türk Otorinolaringoloji Derneği

Nörootoloji Derneği

 

BİLİMSEL YAYIN VE MAKALELER

1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1: Cakmak O, Babakurban ST, Akkuzu HG, Bilgi S, Ovalı E, Kongur M, Altintas H,Yilmaz B, Bilezikçi B,

Celik ZY, Yakicier MC, Sahin FI. Injectable tissue-engineered cartilage using commercially available

fibrin glue. Laryngoscope. 2013 Dec;123(12):2986-92. doi: 10.1002/lary.24156. Epub 2013 Jul31.

PubMed PMID: 23907933.

2: Aydın E, Akkuzu G, Akkuzu B,Dönmez A, Mercan S, Ogus E. Effect of hypothermia on distortion

product otoacoustic emission findings in children undergoing congenital open heart surgery. Int. Adv.

Otol. 2009; 5:(1)

3: Ozluoglu LN, Akkuzu G, Ozgirgin N, Tarhan E. Reliability of the vestibular evoked myogenic potential

test in assessing intratympanic gentamicin therapy in Meniere's disease. Acta Otolaryngol. 2008

Apr;128(4):422-6. doi:10.1080/00016480701808988. PubMed PMID: 18368577.

4: Akkuzu G, Akkuzu B, Aydin E, Derbent M, Ozluoglu L. Congenital partialarhinia: a case report. J Med

Case Rep. 2007 Sep 20;1:97. PubMed PMID: 17883831; PubMed Central PMCID: PMC2064923.

5: Akkuzu G, Aydin E, Bilezikçi B, Akkuzu B, Ozluoglu LN. Malakoplakia in nasal vestibule. Otolaryngol

Head Neck Surg. 2006 Oct;135(4):636-7. PubMed PMID:17011431.

6: Aydin E, Akkuzu G, Akkuzu B, Bilezikci B. Frontal mucocele with an accompanying orbital abscess

mimicking a fronto-orbital mucocele: case report. BMC Ear Nose Throat Disord. 2006 Apr 18;6:6.

PubMed PMID: 16620377; PubMed Central PMCID: PMC1458354.

7: Aydin E, Akdogan V, Akkuzu G, Ilgici D. Malignant eccrine poroma invading the parotid gland. Acta

Otolaryngol. 2006 Apr;126(4):435-7. PubMed PMID: 16608800.

8: Akkuzu G, Akkuzu B, Ozluoglu LN. Vestibular evoked myogenic potentials in benign paroxysmal

positional vertigo and Meniere's disease. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006 Jun;263(6):510-7. Epub 2006

Feb 16. PubMed PMID: 16482459.

9: Akkuzu G, Özgirgin ON, Akkuzu B, Özlüoğlu L. Does diabetes mellitus affect the prognosis of

idiopathic peripheric facial paralysis? MJO, 2:78-82 (2006).

10: Aydin E, Akkuzu G, Akkuzu B, Ozlüoglu LN. Tortuous internal carotid artery indenting the piriform

sinus: a case report. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2005 Apr;262(4):351-2. Epub 2004 Jun 2. PubMed

PMID: 15175884.

11: Akkuzu G, Aydin E, Cakmak O, Akkuzu B, Arikan U, Ozlüoglu LN. Pathology quiz case : Atypical

fibroxanthoma of the auricle. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Feb;130(2):238, 240. PubMed

PMID: 14967759.

12:Ozgirgin ON, Kutluay L, Akkuzu G, Gungen Y. Choanal polyp originating from the nasal septum: a

case report. Am J Otolaryngol. 2003 Jul-Aug;24(4):261-4. PubMed PMID: 12884221.

2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

1. Aydin E, Akkuzu G, Türkoğlu S, Candan S, Ozluoğlu LN. Effect of perioperative administration oof

ropivacaine or bupivacaine on postoperative pediatric adenotonsillectomy pain and diet. IXth

International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology. Paris (2006).

2. Aydin E, Akkuzu G, Akkuzu B, Yazıcı AC. Transient evoked otoacoustic emission findings during

congenital open heart surgery. IXth International Congress of the European Society of Pediatric

Otorhinolaryngology. Paris (2006).

3. Aydın E, Akdoğan V, Akkuzu G, İlgici D. Malignant eccrine poroma invading parotid gland: case

report. XVIII IFOS World Congress, Roma, (2005).

4. Yılmaz İ, Özlüoğlu LN, Cağıcı CA, Akkuzu G, Yavuz H, Özgirgin NO, Yalçıntaş D. Effectiveness of

intratympanic dexamethasone on tinnitus. XVIII IFOS World Congress, Roma, (2005).

6. Aydın E, Akkuzu G, Akkuzu B, Dönmez A, Mercan Ş, Öğüş E. Otoacoustic emission findings during

congenital open heart surgery with hypothemia in cyanotic and acynotic children. XVIII IFOS World

Congress, Roma, (2005).

7. Aydın E, Akkuzu G, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. Endoscopic repair of choanal atresia. 20th Congress of

the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose”,

114, İstanbul, (2004).

8. Aydın E, Akkuzu G, Akkuzu B, Bilezikçi B. Inverting papilloma originating from middle turbinate. 20th

Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy

of the Nose”, 308, İstanbul, (2004).

9. Akkuzu B, Aydın E, Akkuzu G. Endoscopic ethmoidectomy to open room for correction of high septal

deviation. 20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on

Infection and Allergy of the Nose”, 350, İstanbul, (2004).

10. Akkuzu B, Akkuzu G, Aydın E. Calcified cystic lesion of maxillary sinus: a rare entity. 20th Congress

of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the

Nose”, 363, İstanbul, (2004).

3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Primary tip rhinoplasty and suture techniques. Authors: Cakmak HO, Akkuzu G.in Rhinoplasty Archive,

Editors: Becker D,Palma P. (electronic textbook)

www.rhinoplastyarchive.com

4.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler

1. Akkuzu G, Tanacı N, Akkuzu B, Çakmak Ö, Güvener N, ve Özlüoğlu LN. Reaktif hipoglisemi flüktüan

işitme kaybı sebebi olabilir mi: üç vaka takdimi. Otoskop. 3:110-116 (2002).

2. Aydın E, Akdoğan MV, Akkuzu G, Akkuzu B, ve Özlüoğlu LN. Septalı konka bülloza: vaka takdimi,

Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık. 15:153-154 (2004).

3. Çevik B, Nutar NU, Musapaşaoğlu H, Akkuzu G, Tarhan NÇ, Coşkun M. Fungal sinüzitli bir olguda

bilgisayarlı tomografi bulguları. KBB Forum. 5:44-47 (2006).

4. Yılmaz İ, Özlüoğlu LN, Çağıcı CA, Akkuzu G, Özgirgin N, Yavuz H, Yalçıntaş D. Effectiveness of

intratympanic dexamethasone on tinnitus: a clinical experience. Türk Otolarengoloji Arşivi. 44:81-87

(2006).

5. Aydın E, Akkuzu B, Akkuzu G, Özgirgin ON, Özlüoğlu LN. Combined endoscopic endonasal-

transantral surgery for pediatric isolated orbital flor blow-out fracture: case report. Kulak Burun Bogaz

Ihtis Derg. 2007;17(3):179-82.

6. Aydın E, Akman K, Akkuzu G, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. Sarı tırnak sendromu. KBB Forum 6(2) (2007).

5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Akkuzu G, Tanacı N, Yavuz H, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. Endolenfatik hidrops hastalarında oral glukoz

tolerans testi sonuçları. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş–Boyun Cerrahisi Kongresi, 1, Antalya,

(2001).

2. Özlüoğlu LN, Akkuzu B, Dal T, Ergin NT, Akkuzu G. Benign paroksismal pozisyonel vertigoda kanalit

repozisyon manevrası ile tedavi sonuçlarımız: 433 olgu. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş–Boyun

Cerrahisi Kongresi, 1, Antalya, (2001).

3. Akkuzu G, Akkuzu B, ve Özlüoğlu LN. Benign paroksismal pozisyonel vertigo ve Meniere hastalığında

uyarılmış vestibüler miyojenik potansiyeller. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi

Kongresi, 7, Antalya, (2003).

4. Akkuzu G, Tanacı N, Akkuzu B, Çakmak Ö, Güvener N. Özlüoğlu LN, Reaktif hipoglisemide işitme

eşiklerinde geçici değişiklik: üç olgu sunumu. 26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş–Boyun Cerrahisi

Kongresi, 117, Antalya, (2001).

5. Özlüoğlu LN, Akkuzu B, Dal T, Yılmazer C, Akkuzu G. Ani işitme kayıpları. 26. Türk Otorinolarengoloji

ve Baş–Boyun Cerrahisi Kongresi, 117, Antalya, (2001).

6. Aydın E, Akkuzu G, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. Çift taraflı antrokoanal polip: vaka takdimi.

Otorinolaringoloji 2002 Güncel Yenilikler Toplantısı, 63, Ankara, (2002).

7. Akkuzu G, Aydın E, Akkuzu B, Haberal N, ve Bilezikçi B. Warty diskeratoma - vaka takdimi.

Otorinolaringoloji 2002 Güncel Yenilikler Toplantısı, 64, Ankara, (2002).

8. Akkuzu G, Tanacı N, Akkuzu B, Güvener N, Özgirgin N. Özlüoğlu LN. Tip 2 Diabetus Mellituslu

hastalarda işitme kaybı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı,

65, Ankara, (2002).

9. Akkuzu G, Aydın E, Çakmak Ö, Akkuzu B, Arıkan Ü, ve Özlüoğlu LN, Aurikulada yerleşmiş atipik

fibroksantom; vaka takdimi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası

Toplantısı, 61, Ankara, (2002).

10. Akkuzu B, Akkuzu G, Aydın E, Özlüoğlu LN, İnternal akustik kanalın leptomeningeal karsinomatozise

bağlı tutulumu. üç olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslar arası

Toplantısı, 62, Ankara, (2002).

11. Çaylaklı F, Akkuzu G, Çakmak Ö, Özdemir H, Akkuzu B, Özlüoğlu LN, Parotiste liposarkom: vaka

takdimi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, 63, Ankara,

(2002).

12. Akkuzu B, Akkuzu G, Yakupoğlu Ü, Özdemir N, Özlüoğlu LN, Renal yetmezlikte kalsiflaksise

sekonder fasiyel paralizi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı,

64, Ankara, (2002).

13. Akkuzu G, Aydın E, Akkuzu B, Özlüoğlu LN, Boyunda dev tiroid papiller karsinom metastazı, 27.

Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 232, Antalya, (2003).

14. Akkuzu B. Akkuzu G, Aydın E, ve Özgirgin N. Endoskopik sinus cerrahisi sonrası orbital amfizem. 27.

Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 233, Antalya, (2003.

15. Aydın E, Akkuzu G, Akkuzu B, Özdemir H, Özgirgin N. Parotis bazal hücreli adenomu: Olgu Sunumu.

27. Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 234, Antalya, (2003).

16. Akkuzu B, Akkuzu G, Ergin T, Özlüoğlu LN. Üçüncü brankial yarık fistülü olgusu. 27. Ulusal

Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 236, Antalya, (2003).

17. Aydın E, Akkuzu G, Akkuzu B, Aberan seyir gösteren karotid arter: olgu sunumu. 27. Ulusal

Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 235, Antalya, (2003).

18. Aydın E, Akkuzu B, Akkuzu G, Özgirgin N, Özlüoğlu LN. İzole orbita tabanı blowout kırıklarında

minimal invaziv cerrahi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı

“KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, 28, Ankara, (2003).

19. Akkuzu B, Cabbarpur C, Akkuzu G, Aydın E. Rinoplasti komplikasyonu: İntranazal lateral osteotomi

insizyonuna sekonder gelişen mukus kisti. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6.

Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar”, 38, Ankara, (2003).

20. Akkuzu G, Aydın E, Bilezikçi B, Akkuzu B, Özlüoğlu LN, Burun vestibülünde malakoplaki. Kulak

Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı “KBB’de Minimal İnvaziv

Yaklaşımlar”, 28, Ankara, (2003).

21. Akkuzu G, Akkuzu B, Aydın E, Derbent M, ve Özlüoğlu LN. Konjenital total arini. Uludağ 2004 KBB

Günleri, 103, Bursa, (2004).

22. Aydın E, Akkuzu G, Akkuzu B, ve Özlüoğlu LN. İnteraritenoid fibröz bant: vaka takdimi. Uludağ 2004

KBB Günleri, 109, Bursa,(2004).

23. Aydın E, Akdoğan V, Akkuzu G, Akkuzu B, Özlüoğlu LN, Septalı konka bullosa: vaka takdimi”,

Uludağ 2004 KBB Günleri, 105, Bursa,(2004).

24. Akkuzu B, Akkuzu G, Aydın E, Özlüoğlu LN. Kronik eroziv noninvaziv fungal sinüzit: vaka takdimi.

Uludağ 2004 KBB Günleri, 104, Bursa,(2004).

25. Akdoğan V, Aydın E, Akkuzu G. Trakeal kondrom: olgu sunumu. Otorinolarengoloji 2004, 37, Ankara,

(2004).

26. Akkuzu G, Akkuzu B, Aydın E. Atlantoaksiyel subluksasyon: adenoidektomi komplikasyonu. Kulak

Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslararası Toplantısı. Ankara (2006).

27. Aydın E, Akman K, Akkuzu G, Akkuzu B, Özlüoğlu LN. Sarı tırnak sendromu. Kulak Burun Boğaz

Baş Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslararası Toplantısı. Ankara (2006).

28. Akkuzu G, Akkuzu B, Aydın E. Nazofarinkste matür teratom. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun

Cerrahisi Derneği 7. Uluslararası Toplantısı. Ankara (2006).

29. Akkuzu G, Akkuzu B, Aydın E, Özgirgin N, Özlüoğlu L. Meniere sendromunda atak takibinde statik

impedansın güvenilirliği. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya

(2007)

30. Özlüoğlu L, Akkuzu G, Tarhan E, Özgirgin N. Uyarılmış Vestibüler Myojenik Potansiyeller Meniere

Hastalığında İntratimpanik Gentamisin Tedavisinin Etkilerinin Takibinde Güvenilir bir Testmidir ? 29. Türk

Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya (2007)

31. Akkuzu B, Özgirgin N, Akkuzu G, Aldemir D A, Özlüoğlu L. Kobaylarda transtimpanik Uygulanan

Deksametazonun Karşı Kulağa Geçişi :Deneysel Araştırmalarda Göz Önünde Tutulması Gereken ir

Nokta. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya (2007)

32. Akkuzu B, Akman K, Akkuzu G, Aydın E. Larinks Küçük Hücreli Karsinomu- Vaka sunumu. 29. Türk

Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya (2007)

33. Akkuzu G, Babakurban ST, Kırbaş İ, Özdemir H, Akkuzu B, Özlüoğlu L. Sfenoid Sinüs Kavernöz

Hemanjiomu- Vaka Takdimi. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.

Antalya (2007)

34. Çakmak HÖ,Yakıcıer C,Babakurban S, Bilgi S, Akkuzu HG,Altıntaş H, Kongar M,Yılmaz

B.Enjekte Edilebilen kıkırdak Üretimi.33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

Kongresi. Antalya (2011)

8.Projeler

107S395 numaralı '' Enjekte edilebilir kıkırdak üretimi'' isimli Tübitak araştırma projesi

Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Özcan Çakmak

Araştırmacılar: Prof. Dr. Cengiz Yakıcıer,Prof. Dr. Selçuk Bilge, Dr. Güzin Akkuzu, Dr. Seda Babakurban

9.Ödüller

33. Türk KBB ve BBC Kongresinde ikincilik ödülü

Çakmak HÖ,Yakıcıer C, Babakurban S, Bilgi S, Akkuzu HG, Altıntaş H, Kongar M,Yılmaz B. Enjekte

edilebilen kıkırdak üretimi. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya

(2011)